Skip to Content

Työperäisen ihmiskaupan paljastaminen

Published in 2020
Authors
Pekka Ylinen, Anniina Jokinen, Anna-Greta Pekkarinen, Natalia Ollus, Katja-Pia Jenu, Thomas Skur

Helsinki  2020. ISBN 978-952-7249-29-1 (nid.), ISBN 978-952-7249-30-7 (PDF), ISSN ISSN 1799-5590, ISSN-L 1237-4741

Työperäisen ihmiskaupan ja hyväksikäytön tunnistaminen ja tutkiminen on vaikeaa. Hyväksikäyttö voi piiloutua monimutkaisiin alihankintaketjuihin ja johtaa maasta toiseen, ja sitä harjoittavat rikolliset pyrkivät salaamaan toimintansa kaikin keinoin.

HEUNI on poliisin ja työsuojelun edustajien kanssa laatinut käytännönläheisen tutkintaoppaan "Työperäisen ihmiskaupan paljastaminen", johon on koottu onnistuneessa ihmiskauppatutkinnassa tarvittavat askeleet. Työsuojeluviranomaisille opas tarjoaa tarkistuslistan, jonka kysymysten avulla on mahdollista arvioida, voiko epäilyttävässä tilanteessa olla kyse työntekijöiden hyväksikäytöstä.

HEUNI on YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Tutkintaopas on luotu osana EU-rahoitteista FLOW-projektia yhteistyössä projektin kumppanimaiden Bulgarian, Latvian ja Viron kanssa. FLOW-hankkeen on rahoittanut Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahasto, joka koskee poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa (ISF-P). Julkaisussa esitetyt näkemykset ovat sen kirjoittajien eivätkä välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa.

 
Economic crime Human trafficking Labour exploitation Police