Skip to Content

Docent Julia Korkman anställd som specialplanerare, Ieva Silinevica blir ny projektförvaltnings- och ekonomiexpert

16.12.2021 | News item

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna (HEUNI) har anställt docent Julia Korkman som vikarierande specialplanerare, och Ieva Silinevica som projektförvaltnings- och ekonomiexpert med visstidsanställning.

Kyniä ja papereita

Julia Korkman är docent i rättspsykologi. Hon har lett flera betydande forskningsprojekt inom vittnespsykologi och är bland annat insatt i hur man bör höra vittnen samt bedöma vittnesmål, utredningar av misstänkta brott mot barn, ögonvittnesidentifikationer, faktorer som inverkar på våldtäktsoffers benägenhet att göra brottsanmälan samt asylprocesser. I sin nya roll kommer Korkman att ansvara för planeringen och genomförandet av HEUNIs EU och andra internationella och nationella utvecklings- och utredningsprojekt, särskilt gällande brottsoffers rättigheter och kampen mot våld mot kvinnor. Docent Korkman kommer att arbeta som ställföreträdare mellan 1.1.2022-31.8.2023.

Ieva Silinevica har en magisterexamen i samhällsvetenskap. Hon har lång erfarenhet av att koordinera olika EU-projekt på Utbildningsstyrelsen, där hon arbetat som projektkoordinator på enheten för internationaliseringstjänster för ungdom, kultur och idrott samt som ekonomisk planerare och samordnare i EU:s programsamordningsenhet. På HEUNI tillhör Silinevicas ansvar att utveckla institutets projekt- och ekonomistyrningsprocesser. Silinevica har utsetts till tjänsten mellan 1.1.2022-31.12.2023.

HEUNI önskar Ieva och Julia varmt välkomna till arbetsgemenskapen!