Skip to Content

Erikoissuunnittelijan viransijaisuus

27.9.2021 | News item

Erikoissuunnittelijan tehtäviin kuuluu EU- ja muiden kansainvälisten sekä kansallisten kehittämis- ja selvityshankkeiden suunnittelu ja toimeenpano, erityisesti liittyen rikoksen uhrien oikeuksiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan.

Kyniä ja papereita

Työtehtäviin kuuluu sekä meneillään olevien EU-hankkeiden (etenkin SARAH) koordinaatio ja raportointi että HEUNIn prioriteettiteemoihin liittyvien uusien hankkeiden kehittäminen (mm. traumainformoidut ja teknologiaa hyödyntävät työskentelytavat rikosprosessissa) sekä rahoituksen hakeminen. Erikoissuunnittelija osallistuu myös hankkeiden ns. substantiiviseen toteuttamiseen, kuten käytännön työkalujen kehittämiseen ammattilaisille, hankkeiden teemoista kouluttamiseen, tiedon keräämiseen ja analysointiin, sekä sidosryhmä- ja vaikuttamistyöhön. Lisäksi erikoissuunnittelijan tehtäviin kuuluu instituutin johtajan tukeminen instituutin toiminnan strategisessa suunnittelussa ml. hankeportfolion kehittämisessä, HEUNIn YK-yhteyksien ylläpidossa, ja talous- ja hallintotiimin tukeminen juridista osaamista vaativissa tehtävissä.

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.