Skip to Content

Seuraavan hallituksen tulee jatkaa toimenpiteitä haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten aseman parantamiseksi

14.2.2023 | News item

HEUNIn hallitusohjelmasuositukset koskevat muun muassa oikeusprosessin kehittämistä, sukupuolistuneeseen väkivaltaan puuttumista sekä työperäisen hyväksikäytön vastaisten toimenpiteiden toteuttamista.

Rikosprosessit kestävät Suomessa liian pitkään, mikä rasittaa kaikkia osapuolia sekä heikentää luottamusta oikeusvaltioon. Poliisin ja oikeuslaitoksen toimijoiden osaaminen ja riittävät resurssit tulee varmistaa, jotta esim. vakavat henkilöön kohdistuvat rikokset saadaan tutkittua nopeammin sekä uhrin haavoittuvaa asemaa kunnioittaen.

Sukupuolistuneeseen väkivaltaan tulee puuttua tehokkaammin. Uhreille tulee olla saavutettavia, naiserityisiä palveluita. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvää lainsäädäntöä ja toimenpiteitä kehittäessä tulee huomioida ilmiöön olennaisesti liittyvä jatkuvuus sekä pakottava kontrolli.

Sen lisäksi tulevalla hallituskaudella tulee jatkaa panostuksia työperäisen hyväksikäytön torjuntaan, ihmiskaupan vastaiseen toimintaan sekä edistää EU:n yritysvastuudirektiivin asettamista että vahvistaa julkisten hankkijoiden vastuullisuutta. Nykyinen hallitusohjelma on sisältänyt kiitettävästi HEUNIn tutkimuksissa suositeltuja toimenpiteitä ihmiskauppaan ja työperäiseen hyväksikäyttöön puuttumiseksi. Toimia tulee ensi hallituskaudella edelleen jatkaa, ja niin viranomaisten kuin auttamistoimijoiden resursseja tulee lisätä.

Lisäksi Suomen tulee edistää EU:n yritysvastuudirektiivin säätämistä tiiviissä aikataulussa, sekä vahvistaa julkisten hankintojen vastuullisuusvaatimuksia. Sekä yritysten että julkisten hankkijoiden riskit tunnistava ja huolellinen toiminta tehostaisi myös työperäiseen hyväksikäytön puuttumista.

 
Access to justice SDG