Skip to Content

"Hyväksikäytöstä reiluun työelämään. Selvitys ulkomaalaistaustaisten ihmiskaupan uhrien työllisyyspalveluiden järjestämisestä Suomessa" -webinaari 12.10.2021, klo 09:00-11:00

24.9.2021 | News item

Millaisia haasteita tai rakenteellisia puutteita ulkomaalaistaustaiset ihmiskaupan uhrit kohtaavat työllistymiseen liittyen Suomessa? Millaisia työllistymistä tukevia toimia ja palveluita ulkomaalaistaustaiset ihmiskaupan uhrit tarvitsevat? "Hyväksikäytöstä reiluun työelämään. Selvitys ulkomaalaistaustaisten ihmiskaupan uhrien työllisyyspalveluiden järjestämisestä Suomessa" -webinaarissa julkaistaan selvitys, joka pyrkii valottamaan, mikä ihmiskaupan uhrien tilanne työllisyyspalveluiden saajana Suomessa tällä hetkellä on.

Ovenkahva

 

Hyväksikäytöstä reiluun työelämään. Selvitys ulkomaalaistaustaisten ihmiskaupan uhrien työllisyyspalveluiden järjestämisestä Suomessa

Webinaari 12.10.2021, klo 09:00-11:00

Ihmiskaupan uhreille tarjottavasta tuesta ja palveluista on keskusteltu viime vuosina vilkkaasti. Suomessa ihmiskaupan uhreilla on katsottu vastaanottolain perusteella olevan oikeus erityisiin tukipalveluihin, joiden avulla uhria voidaan auttaa pääsemään jaloilleen ja jatkamaan elämäänsä. Vastaanottolain mukaisten tukipalveluiden lisäksi uhrit tarvitsevat usein myös muita palveluita, kuten työllistymis- ja kotoutumispalveluita. Erityisesti työllistymisellä on nähty olemassa olevassa tutkimuskirjallisuudessa tärkeä rooli ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrien kotoutumisen ja taloudellisen turvallisuuden tukemisessa, osallisuuden kasvattamisessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

Ihmiskaupan ja siihen liittyvän hyväksikäytön uhrien kotoutumiseen  ja työllistymiseen liittyvä tieto ja tutkimus on kuitenkin hyvin vähäistä. Hyväksikäytön uhrien työllistymiseen ja kotoutumiseen, niin sanottuun pitkän aikavälin tukeen, ei usein olla kiinnitetty palveluiden tasolla huomiota yhtä paljon kuin uhrien tunnistamiseen ja alkuvaiheen tukeen. Tämä koskee useita valtioita, mukaan lukien Suomea, jossa tietoa ja tutkimusta aiheesta ei juuri ole.

"Hyväksikäytöstä reiluun työelämään. Selvitys ulkomaalaistaustaisten ihmiskaupan uhrien työllisyyspalveluiden järjestämisestä Suomessa" -webinaarissa Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti Heuni ja työ- ja elinkeinoministeriö julkaisevat 12.10.2021 selvityksen, jolla pyritään lisäämään tietoa hyväksikäytön uhrien pitkän tähtäimen tuen tilanteesta Suomessa. Selvitys lähestyy asiaa kahden keskeisen tutkimuskysymyksen voimin:

  1. Minkälaisia haasteita tai rakenteellisia puutteita ulkomaalaistaustaiset ihmiskaupan uhrit kohtaavat työllistymiseen liittyen Suomessa tällä hetkellä?
  2. Minkälaisia työllistymistä tukevia toimia ja palveluita ulkomaalaistaustaiset ihmiskaupan uhrit tarvitsevat?

Julkaisuwebinaarissa auttamisjärjestelmän ja Heunin asiantuntijat esittelevät selvityksestä esiin nousseita teemoja, muun muassa haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden työvoimapalveluiden toteutumista ja kohtaavuutta, työllistymistä, olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja  kehityskohteita.  Webinaarissa keskustellaan lisäksi asiantuntijapaneelin voimin siitä, miten selvityksessä esiin nousseita asioita voidaan viedä käytäntöön haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten ihmiskaupan uhrien, tilanteen huomioimiseksi Suomessa.

 

WEBINAARIN ALUSTAVA OHJELMA


Webinaari on avoin kaikille. Se sopii erityisen hyvin 

  • työllisyysteemojen parissa toimiville asiantuntijoille, esimerkiksi TE-hallinnon ja kuntien työllisyyspalveluiden henkilöstölle 
  • kotoutumisen asiantuntijoille 
  • sosiaalialan asiantuntijoille sekä
  • ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntijoille ja siitä kiinnostuneille 

Webinaariin voi ilmoittautua 6.10.2021 asti. Tapahtumalinkki ja osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille 8.10.2021. Webinaari on osallistujille ilmainen.
 

ILMOITTAUDU WEBINAARIIN TÄSTÄ 


Webinaariin liittyvä selvitys julkaistaan 12.10. sähköisenä Heunin kotisivuilla ja ihmiskauppa.fi -sivuilla. 
 
Webinaari on osa auttamisjärjestelmän koordinoimaa Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja -valmiuksien parantaminen (IKUT) -hanketta. Hanke saa rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta.
 

Lisätietoja tilaisuudesta:

Veikko Mäkelä
IKUT-hankkeen projektipäällikkö
[email protected]; 0295463171

Twitter

 
Event Human trafficking Labour exploitation Victim assistance