Skip to Content

Korkeakouluharjoittelija

26.1.2021 | News item

Hakuaika on päättynyt

HEUNI internship

Haemme kahta korkeakouluharjoittelijaa HEUNIssa vuoden 2021 aikana toteutettaviin selvityshankkeisiin, jotka käsittelevät ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjuntaa valituissa Euroopan maissa sekä ihmiskaupan uhrien työllistymistä.

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua selvitysten laatimiseen. Tehtäviin kuuluu asiantuntijoidemme ohjauksessa mm. tiedonhaku ja -keruu eri maiden käytännöistä ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi, miniselvitysten, tiivistelmien, materiaalien ja muistioiden laatiminen, haastatteluiden tekeminen, aineistojen koodaaminen ja analysointi ja hankkeista viestiminen suomeksi ja englanniksi. Tehtävän tarkkaa sisältöä voidaan muokata harjoittelijan oman kiinnostuksen mukaan. Hyvän pohjan työlle antaa esimerkiksi yhteiskuntatieteellinen, kriminologinen tai oikeustieteellinen koulutus.

Tehtävässä edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, paineensietokykyä, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, oma-aloitteisuutta, avointa mieltä ja oman ajankäytön hallintaa. Ranskan, flaamin/hollannin ja/tai norjan kielen taito on hakijalle eduksi etenkin tiedonhaussa.

Harjoittelija pääsee tutustumaan ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin kriminaalipoliittisiin aiheisiin ja työskentelemään osana motivoitunutta asiantuntijatiimiämme. HEUNIin työllä on yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja HEUNI on näköalapaikka kansainväliseen työympäristöön ml. Yhdistyneisiin kansakuntiin. Harjoittelija on osa työyhteisöämme ja osallistuu yhteisiin toimisto- ja hankepalavereihin, sidosryhmätapaamisiin, koulutuksiin sekä mahdollisiin aiheeseen liittyviin webinaareihin ja muihin tilaisuuksiin.

Toivomme, että harjoittelijalla on yliopiston myöntämä harjoittelutuki. Harjoittelu suoritetaan koronatilanteesta johtuen pääosin etänä.

Ensimmäinen harjoitteluajankohta on 1.3.-31.5.2021 ja toinen 1.6.-30.8.2021. Päivämäärät ovat neuvoteltavissa. Ilmoita hakemuksessasi kumpaa ajankohtaa preferoit.

Palkka: 1650 EUR/kk

Lähetä lyhyt CV ja työhakemus sähköisesti 4.2.2021 klo 16.15 mennessä Anniina Jokiselle osoitteeseen [email protected]

www.heuni.fi

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi