Skip to Content

Korkeakouluharjoittelija

28.3.2022 | News item

Haemme 1-2 korkeakouluharjoittelijaa HEUNIssa vuoden 2022 aikana toteutettaviin selvityshankkeisiin, jotka käsittelevät ihmiskauppaa ja ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjuntaa.

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua etenkin EU-rahoitteisen ELECT THB: Enhanced Law Enforcement Cooperation and Training on Trafficking in Human Beings -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeessa analysoidaan ihmiskaupan uusimpia trendejä, ihmiskaupan rikoksentekijöiden toimintatapoja ja uhrien käyttämiä reittejä. Hankkeessa tarkastellaan sekä työperäiseen hyväksikäyttöön että seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävää ihmiskauppaa. Suomen ohella hanke toteutetaan Virossa ja Latviassa, ja siinä tarkastellaan myös Puolaa ja itäisestä Euroopasta suuntautuvaa muuttoliikettä, ml. Ukrainasta. Lisäksi hankkeessa laaditaan lainvalvontaviranomaisille suunnattu verkkomateriaali sekä visuaalinen työkalu, jonka avulla viranomaiset voivat helpommin hahmottaa hyväksikäytön ketjua ja siihen liittyviä osapuolia. 

Harjoittelijan/harjoittelijoiden tehtävä on osallistua asiantuntijoidemme ohjauksessa mm. tiedonhakuun ja -keruuseen, miniselvitysten, tiivistelmien, materiaalien ja muistioiden laatimiseen, haastatteluiden tekemiseen, aineistojen koodaamiseen ja analysointiin ja hankkeista viestimiseen englanniksi ja suomeksi. Harjoittelija osallistuu myös muihin HEUNIn meneillään oleviin hankkeisiin ja selvityksiin. Tehtävän tarkkaa sisältöä voidaan muokata harjoittelijan oman kiinnostuksen mukaan. Hyvän pohjan työlle antaa esimerkiksi yhteiskuntatieteellinen, kriminologinen tai oikeustieteellinen koulutus. 

Tehtävässä edellytetään maisteritason opintoja sekä erinomaista englannin kielen kirjallista taitoa, sillä suuri osa kirjoitustyöstä tehdään englanniksi. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, oma-aloitteisuutta, avointa mieltä, paineensietokykyä ja oman ajankäytön hallintaa. Muu kielitaito, etenkin puolan, ukrainan tai venäjän kielen taito on hakijalle eduksi tiedonhaussa. Toisessa tehtävässä edellytetään myös erinomaista suomen kielen taitoa. 

Harjoittelija pääsee tutustumaan ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin kriminaalipoliittisiin aiheisiin ja työskentelemään osana motivoitunutta asiantuntijatiimiämme. HEUNIn työllä on yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja HEUNI on näköalapaikka kansainväliseen työympäristöön ml. Yhdistyneisiin kansakuntiin. Harjoittelija on tiivis osa työyhteisöämme ja osallistuu yhteisiin toimisto- ja hankepalavereihin sekä virkistystoimintaan, sidosryhmätapaamisiin, koulutuksiin sekä mahdollisiin aiheeseen liittyviin seminaareihin, webinaareihin ja muihin tilaisuuksiin. 

Toivomme, että harjoittelijalla on yliopiston myöntämä harjoittelutuki. Harjoittelu suoritetaan koronatilanteesta riippuen hybridimuotoisesti. Osittainen etätyö saattaa jatkua myös koronatilanteen hellittäessä. 

Kolmen kuukauden harjoittelu sijoittuu aikavälille 1.6.-31.12.2022. Harjoittelupaikkoja on 1-2 ja ne sijoittuisivat molemmat tälle ajanjaksolle. Tarvitsemme harjoittelijan erityisesti syksyksi, mutta kesäharjoittelu voi olla myös mahdollinen. Tarkat päivämäärät ovat neuvoteltavissa. Yhteydenotot tehtäviin liittyen ensisijaisesti sähköpostitse. 

Muista kertoa hakemuksessasi millä aikavälillä olisit käytettävissä. 

Lisätietoja harjoittelusta ja sähköinen hakemus tästä linkistä