Skip to Content

Korkeakouluharjoittelija

8.5.2024 | News item

Haemme korkeakouluharjoittelijaa HEUNIssa vuoden 2024 aikana toteutettaviin kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka käsittelevät pakkoavioliittoja, rikosten uhrien asemaa sekä ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia.

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua etenkin HEUNIn koordinoimaan EU-rahoitteisen EASY-hankkeen “It is never easy to talk about this” – Increasing dialogue, awareness, and victim-centred support for victims of forced marriages” toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uhrilähtöistä tukea pakkoavioliittojen uhreille ja nuorille, jotka ovat vaarassa joutua pakkoavioliittojen uhreiksi, sekä lisätä ammattilaisten tietoisuutta ilmiöstä ja kehittää yhteisöiden välistä vuorovaikutusta Suomessa, Espanjassa, Saksassa ja Irlannissa. Hankkeessa tehdään vuoden 2024 aikana materiaaleja ammattilaisille pakkoavioliittojen tunnistamisesta ja uhrien auttamisesta sekä järjestetään työpajoja ja webinaareja. Harjoittelija osallistuu myös syksyllä alkavaan HEUNIn koordinoimaan EU-hankkeeseen, jossa laaditaan suosituksia rikostutkintojen osana tehtävien kuulustelujen videoimiseen ja etäkuulemisen/videokuulustelujen hyödyntämiseen tuomioistuinkäsittelyissä. 

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua asiantuntijoidemme ohjauksessa erityisesti miniselvitysten, kirjallisuuskatsausten, tiivistelmien, materiaalien ja kokousmuistioiden laatimiseen, haastatteluiden keräämiseen, palautelomakkeiden ja muun aineiston koodaamiseen ja analysointiin ja hankkeista viestimiseen englanniksi ja suomeksi. Harjoittelija voi osallistua myös muihin HEUNIn meneillään oleviin hankkeisiin ja selvityksiin. Tehtävän tarkkaa sisältöä voidaan muokata harjoittelijan oman kiinnostuksen mukaan. Hyvän pohjan työlle antaa esimerkiksi oikeustieteellinen, yhteiskuntatieteellinen tai kriminologinen opintotausta. 

Tehtävässä edellytetään maisteritason opintoja, ymmärrystä sukupuolistuneesta väkivallasta sekä erinomaista suomen sekä englannin kielen kirjallista taitoa. Suuri osa kirjoitustyöstä tehdään englanniksi. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, oma-aloitteisuutta, avointa mieltä, paineensietokykyä ja oman ajankäytön hallintaa. Muu kielitaito on hakijalle eduksi.

Harjoittelija pääsee tutustumaan ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin kriminaalipoliittisiin aiheisiin ja työskentelemään osana motivoitunutta asiantuntijatiimiämme. HEUNIn työllä on yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja HEUNI on näköalapaikka kansainväliseen työympäristöön ml. Yhdistyneisiin kansakuntiin. Harjoittelija on tiivis osa työyhteisöämme ja osallistuu yhteisiin toimisto- ja hankepalavereihin sekä virkistystoimintaan, sidosryhmätapaamisiin, koulutuksiin sekä mahdollisiin aiheeseen liittyviin seminaareihin, webinaareihin ja muihin tilaisuuksiin.

Toivomme, että harjoittelijalla on yliopiston myöntämä harjoittelutuki. Harjoittelu suoritetaan läsnä- ja hybridimuotoisesti eli osittainen etätyö on mahdollista.

Kolmen kuukauden harjoittelu sijoittuu aikavälille 15.8.-15.12.2024. Tarkat päivämäärät ovat neuvoteltavissa.

Palkka: 1750 EUR/kk
Lähetä lyhyt CV ja työhakemus sähköisesti 24.5.2024 klo 16.15 mennessä. Muista kertoa hakemuksessasi millä aikavälillä olisit käytettävissä.

Lisätietoa HEUNIsta: www.heuni.fi  
Lisätietoa tehtävästä: [email protected]

 
Exploitation of adolescents and children Gender-based violence Human trafficking Victim assistance Victims of crime