Skip to Content

Korruptiota seurattava kattavalla riskiarviolla

19.11.2020 | News item

Korruption seurantaan tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa ja tiedonkeruumalli. Näin todetaan Poliisiammattikorkeakoulun koordinoiman KORSI-tutkimushankkeen loppuraportissa. Hankkeessa selvitettiin Suomeen soveltuvia korruption seurannan menetelmiä ja indikaattoreita.

Tänään julkaistussa raportissa kuvataan korruptioilmiötä suomalaisessa kontekstissa. Raportissa esitellään mittareita ja asetelmia, joilla korruptiota voisi jatkossa Suomessa mitata. Heuni osallistui hankkeeseen, ja Heunin johtaja Natalia Ollus sekä tutkija Anna-Greta Pekkarinen kirjoittivat artikkelin, jossa tarkasteltiin rakennusalalla esiintyvää korruptiota harmaan talouden kontekstissa.

Poliisiammattikorkeakoulun tiedote

Heuni together with the Police University College today launched a series of reports on corruption in the Finnish context. The reports describe corruption in Finland and the difficulties of measuring it, and propose a set of indicators for measuring it in the future. The Summary report is available in English.