Skip to Content

Uusia työkaluja yrityksille: Miten puuttua työperäiseen hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan?

Published in 2020
Authors
Anni Lietonen

"Uusia työkaluja yrityksille: Miten puuttua työperäiseen hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan?" policy brief käsittelee sitä, miten yritysten monimutkaisissa alihankintaketjuissa vastaan tulevia haasteita voidaan ratkoa ja kuvaa tapoja, joilla työperäinen hyväksikäyttö voi vaikuttaa eri yrityksiin. Keskeisten sosiaalista vastuuta ja ihmisoikeuksia koskevien standardien ja lainsäädännön lisäksi policy brief esittelee käytännön työkaluja, joilla yrityksissä voidaan tehdä ongelmia ennaltaehkäiviä toimia.

 
Economic crime Human trafficking Labour exploitation