Skip to Content

Miten puuttua työperäiseen ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön? Onnistuneen tutkinnan edellytykset

Published in 2020
Authors
Anniina Jokinen

“Miten puuttua työperäiseen ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön? Onnistuneen tutkinnan edellytykset" policy brief keskittyy siihen, minkälaisia haasteita poliisit kohtaavat tutkiessaan hyväksikäyttörikoksia ja tarjoaa ratkaisuja olemassa olevien puutteiden korjaamiseen. Keskeiset suositukset pitävät sisällään toimenpiteitä kuten moniammatillisen yhteistyön ja siihen vaadittavien rakenteiden vahvistamisen, erikoistuneiden ihmiskauppayksiköiden perustamisen poliisiin ja kohdennettujen yhteistarkastusten suorittamisen riskialoilla. Tärkeintä on joka tapauksessa se, että viranomaisilla on työssään uhrikeskeinen ja -sensitiivinen lähestymistapa.

 
 
Economic crime Human trafficking Labour exploitation