Skip to Content

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ihmiskauppa Suomessa

Published in 2019
Authors
Elina Kervinen, Natalia Ollus

Helsinki 2019. ISBN 978-952-7249-04-8 (nid.) ISBN 978-952-7249-48-2 (PDF), ISSN 1799-5590, ISSN-L 1237-4741. (111 sivua)

Seksuaalista hyväksikäyttöä, rikollisuuteen pakottamista ja pakkoavioliittoja. Näitä kaikkia ihmiskaupan muotoja Suomessa olevat lapset ja nuoret ovat kohdanneet, selviää 21.3.2019 julkaistusta Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) tekemästä selvityksestä lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta ihmiskaupasta Suomessa. Selvitys pohjautuu lasten ja nuorten kanssa toimiville asiantuntijoille lähetettyyn kyselyyn, asiantuntijahaastatteluihin sekä viranomaistilastoihin.

 
Exploitation of adolescents and children Human trafficking