Skip to Content

Tule vaikuttamaan rakennusalan vastuullisiin käytäntöihin keskiviikko 20.9.2023 klo 9.00 - 12.00

10.8.2023 | News item

Työpaja työperäisen hyväksikäytön ohjeistuksen kehittämiseksi

Photograph capturing a construction worker against a backdrop of towering statistical graphs.

Tule vaikuttamaan rakennusalan vastuullisiin käytäntöihin - Työpaja työperäisen hyväksikäytön torjunnan ohjeistuksen kehittämiseksi 

20.9.2023
8.30 - 12.00

Rakennustieto Oy, Malminkatu 16 A, 8. krs, Helsinki

Ilmoittaudu tästä

 

    Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä rakennustyömailla on uutisoitu aika ajoin. Ongelmista ja riskeistä on oltu jo pitkään tietoisia, mutta väärinkäytöksiä tapahtuu edelleen. Kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) ja huolellisuusvelvoitedirektiivi (CSDDD) tuovat rakentamis- ja kiinteistöalalle uusia velvoitteita ja vaikuttavat toimialan oleellisiin toimintoihin kuten alihankintaketjujen valvontaan. CSRD koskee vuoden 2024 alusta yli 500 henkilöä työllistäviä yrityksiä, mutta jotta nämä yritykset voivat raportoida direktiivin edellytysten mukaisesti, tulee rakentamisen alihankintaketjuissakin toimiville yrityksille kohdistumaan raportointivelvollisuuksia. Sääntelyn tuomien velvoitteiden lisäksi asiakkaat ja muut sidosryhmät odottavat vastuullista ja kestävää toimintaa toimialan yrityksiltä.

‍Kiinteistö- ja rakentamisalalla on esitetty tarve RT-ohjekortille, jossa tuotaisiin esille keinoja, joilla rakennushankkeen eri vaiheissa työperäistä hyväksikäyttöä voidaan estää. Tässä työpajassa saat ymmärrystä siitä, miten työvoiman hyväksikäyttöä esiintyy rakennusalalla ja mitä kestävyysraportointi- ja huolellisuusvelvoitedirektiivit tulevat rakentamis- ja kiinteistöalan toimijoilta edellyttämään ja pääset vaikuttamaan tuomalla esille tarpeita, joihin tulevan RT-ohjekortin tulisi tuoda ratkaisuja.

‍Tilaisuus on maksuton. Rakennustieto järjestää tilaisuuden yhteistyössä Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n, Rakennusteollisuus RT:n, Rakennusliiton ja YK:n yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin HEUNIn kanssa.

‍Ohjelma

‍8.30 - 9.00 
Aamupala

‍9.00 - 9.05 
Tilaisuuden avaus
Jaana Matilainen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy

‍9.05 - 9.15 
Miksi rakennusala kaipaa yhteistä ohjeistusta työvoiman hyväksikäytön torjunnassa? 
Diana Råman, aluejohtaja, Talonrakennusteollisuus ry, Uusimaa ja Rakennusteollisuus RT 
Toni Malmström, sopimusalavastaava, Rakennusliitto

‍9.15 - 9.30 
Mitä uutta vastuullisuussääntelyä on tulossa? 
Ville Wartiovaara, vastaava lakimies, Talonrakennusteollisuus ry, Uusimaa ja Rakennusteollisuus RT

‍9.30 - 9.45 
Työvoiman hyväksikäyttö ilmiönä ja miksi rakennusala on korkean riskin ala työvoiman hyväksikäytölle? 
Saara Haapasaari, vastuullisuusasiantuntija, HEUNI

‍9.45 - 10.00 
Tilannekuva rakennusalan harmaan talouden torjunnasta 
Tommi Lehtinen, ylitarkastaja, Verohallinto

‍10.00 - 10.20 
Rakennusalalla luotuja hyviä käytäntöjä työvoiman hyväksikäytön torjumiseks
N.N., tilaajan edustaja 
N.N., päätoteuttajan edustaja

‍10.20 - 10.30 
Tauko

10.30 - 11.45 
Työpajaosuus

Mitkä ovat rakennusalan työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn ja valvonnan keskeiset haasteet tätä päivänä? 
Mitä hyviä käytäntöjä on luotu työvoiman hyväksikäytön torjuntaan? 

Prosessit I Toimittajan valinta I Sopimuslausekkeet I Perehdytys I Valvonta 
Työpajaa moderoivat Heli Niemi, tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy ja  Tommi Pihlajamäki, tiimipäällikkö, Rakennustieto Oy

‍11.45 - 12.00 
Miten työ jatkuu ja tilaisuuden päätös

‍Ohjelmamuutokset mahdollisia

Lisätietoja:
Taina Raiski, Rakennustieto Oy ([email protected])

Ohjelma PDF-muodossa

 

Event News from partners