Skip to Content

Turvallisen rekrytoinnin tarkistuslista maatalous- ja puutarha-alan työnantajille on julkaistu – antaa konkreettisia keinoja työntekijöiden hyväksikäytön kitkemiseksi

20.4.2022 | News item

Mitä työnantajan tulee muistaa, ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä? Mitkä ovat työntekijöiden hyväksikäytön tunnusmerkit ja mitä pitää tehdä, jos ongelmia ilmenee? Näihin kysymyksiin maatalous- ja puutarha-alan työnantajat saavat vastauksia tuoreen tarkistuslistan avulla. Tarkistuslistan toimilla työnantajat voivat ehkäistä työntekijöiden hyväksikäyttöä. Toisaalta lista auttaa työnantajia tunnistamaan mahdolliset varoitusmerkit ja toimimaan niiden perusteella.

Viime aikojen uutisointi on osoittanut, että maatalous- ja puutarha-alan työnantajien on kiinnitettävä huomiota työehtojen toteutumiseen rekrytoitaessa ja työllistettäessä ulkomaista työvoimaa.

Tarkistuslista tuo esiin asioita, jotka tulee huomioida rekrytoinnissa ja perehdytyksessä, miten tunnistaa hyväksikäyttöä, ja mitä tehdä, jos ongelmia ilmenee. Lista kehottaa työnantajat aktiiviseen vuoropuheluun työntekijöiden kanssa sekä keskustelemaan mahdollisten rekrytointiyritysten kanssa vastuullisen toiminnan periaatteista.

Tarkistuslista on laadittu yhteistyössä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin HEUNIn ja maatalous- ja puutarha-alan toimialajärjestöistä koostuvan turvallisen rekrytoinnin toimialatyöryhmän kanssa. HEUNI on useamman vuoden ajan tuottanut työkaluja yrityksille ja julkisille hankintayksiköille työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi.

Suomessa on vuosien saatossa tullut ilmi ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä eri aloilla, mukaan lukien maataloudessa. Tämä tarkastuslista auttaa työnantajia tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään riskejä, sekä puuttumaan hyväksikäyttöön. Tarkistuslistan konkreettisten toimien avulla maatalous- ja puutarhatuottajat voivat varmistaa, että he toimivat vastuullisesti, toteaa HEUNIn vastuullisuusasiantuntija Saara Haapasaari.

On tärkeää, että kaikki osapuolet levittävät asiasta laajasti tietoa ja vahvistavat työnantajien osaamista ulkomaisen työvoiman vastuullisesta rekrytoinnista. Tarkistuslistan avulla haluamme tukea viljelijöitä yksinkertaisella ja epäbyrokraattisella tavalla vastuullisen rekrytoinnin takaamiseksi. Ratkaisevaa voi joskus olla, että työnantaja osaa kysyä työntekijöiltä oikeat kysymykset ja osaa tunnistaa varoitusmerkit, sanoo Kristel Nybondas, turvallisen rekrytoinnin toimialatyöryhmän puheenjohtaja ja Maaseudun Työnantajaliiton MTA:n toimitusjohtaja.

Tarkistuslista jaetaan alan työnantajille maatalous- ja puutarha-alan toimialajärjestöjen ja eri toimijoiden kautta. Tarkistuslista julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi toimialajärjestöjen verkkosivuilta, mm. Maaseudun Työnantajaliiton sivuilta osoitteesta https://tyonantajat.fi.


Lisätietoja

  • Kristel Nybondas, turvallisen rekrytoinnin toimialatyöryhmän puheenjohtaja ja Maaseudun Työnantajaliiton MTA:n toimitusjohtaja, puh 040 142 8558
  • Saara Haapasaari, vastuullisuusasiantuntija, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI, puh 050 476 7855
 
Labour exploitation New publication News from partners