Skip to Content

Reilu työ -verkosto: Työperäisen hyväksikäytön torjunta on huomioitava hallitusohjelman toteutuksessa

7.10.2023 | News item

Lauantaina 7.10. vietetään jälleen kansainvälistä Kunnon työn päivää, jonka tarkoituksena on nostaa esiin oikeus reiluihin ja säällisiin työehtoihin.

Network

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu useita työlainsäädäntöuudistuksia, mukaan lukien pyrkimys uudistaa lainsäädäntöä yritystasolla tapahtuvan paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämiseksi, riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on.

Reilu työ -verkoston toimijat näkevät työssään, että työperäisen hyväksikäytön ja työsyrjinnän tunnistamisen sekä näihin tilanteisiin puuttumisen kannalta on tärkeää, että on olemassa selkeä minimitaso, johon verrata esimerkiksi työntekijälle maksettavaa palkkaa tai hänen työaikojaan. Työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi on tarve lisätä sellaisia mekanismeja, joilla myös heikossa työmarkkina-asemassa olevan työntekijän oikeussuoja ja oikeuden saatavuus pystytään takaamaan esimerkiksi alipalkkaustapauksissa. Toisaalta yrittäjien tuntemusta työnlainsäädännöstä ja sovellettavista työehtosopimuksista tulisi lisätä lisäämällä tähän liittyvää neuvontaa.

Reilu työ -verkoston toimijat kehottavat muutoksia valmistelevia tahoja varmistamaan, että työperäisen hyväksikäytön torjunta huomioidaan, kun laajennetaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja valmistellaan muita työmarkkinoihin liittyviä uudistuksia. Verkosto pitää tärkeänä hyväksikäyttötilanteisiin puuttumisen kannalta, että jatkossakin työehdoille on asetettu selkeä minimitaso ja työntekijöillä on hyväksikäyttö- ja työsyrjintätapauksissa käytettävissään saavutettavia oikeusturvakeinoja.

Verkosto pitää tärkeänä edistysaskeleena, että työperäisen hyväksikäytön torjunta on nostettu hallitusohjelmaan. Tätä tehtävää varten hallituksen tulee taata riittävät resurssit viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. On myös varmistettava, että lainsäädäntömuutokset ovat riittäviä kitkemään hyväksikäyttöä.

Yhteyshenkilöt

Johanna Elonen, aluetoimitsija, Rakennusliitto, [email protected] p. 050 2784
Marianne Friman, lakimies, Palvelualojen ammattiliitto PAM, [email protected] p. 044 7359259
Katja-Pia Jenu, ylitarkastaja, Etelä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue, [email protected] p. 0295016258
Pia Marttila, koordinoiva erityisasiantuntija, Rikosuhripäivystys [email protected] p. 040 630 9669

Reilu työ -verkosto

Reilu työ -verkosto perustettiin Rikosuhripäivystyksen ja SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan toimesta vuonna 2016 kehittämään yhteistyötä etenkin ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi. Reilu työ -verkostoon kuuluvat: Rikosuhripäivystys, SAK, Palvelualojen ammattiliitto, Teollisuusliitto, Rakennusliitto, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Maahanmuuttovirasto, Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Oulun poliisilaitokset, Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Tasa-arvovaltuutettu, Monika-Naiset liitto ry, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Pakolaisneuvonta ry, Kotimajoituksen tuki ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, Suomen Pakolaisapu ry, Helsingin kaupunki ja Diakonissalaitos.

Economic crime Human trafficking Labour exploitation News from partners