Skip to Content

Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saaneiden asemaan

Published in 2021
Authors
Elina Pirjatanniemi, Inka Lilja, Maija Helminen, Kristiina Vainio, Outi Lepola, Anne Alvesalo-Kuusi

Published in 2021 by the Prime Minister’s Office /Valtioneuvoston kanslia 
ISBN PDF 978-952-383-009-7 ISSN PDF 2342-6799

Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) tilaamassa tutkimuksessa analysoitiin ulkomaalaislakiin ja sen soveltamiskäytäntöön viime hallituskaudella tehtyjen muutosten yhteisvaikutuksia turvapaikanhakijoiden, erityisesti lasten, asemaan.  Tutkimushankkeen toteuttivat yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Siirtolaisuusinstituutti ja HEUNI. 

A report commissioned by the Prime Minister’s Office titled “The combined effects of the amendments to the Aliens Act and the practice of applying the Act with regard to the status of those requesting and receiving international protection” analyses the changes made to the Alien’s Act during the last Government’s term (9.5.2015–6.6.2019 ), and the impact these changes have had on the situation of asylum seekers, including particularly vulnerable groups such as children and victims of trafficking. The research was completed by the Åbo Akademi, University of Turku, Department of law, Migration Institute of Finland and HEUNI. The report is only available in Finnish.

Article in Helsingin Sanomat

 
Access to justice