Skip to Content

Vastuullisuusasiantuntijan sijaisuus

1.12.2021 | News item

Vastuullisuusasiantuntijan tehtävä tukee HEUNIn tavoitetta parantaa haavoittuvassa asemassa olevien rikoksen uhrien asemaa, sekä ennalta ehkäistä talous- ja muita rikoksia.

Vastuullisuusasiantuntijan tehtäviin kuuluu yritysten ja julkisten hankintayksiköiden tukeminen työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan tunnistamiseksi ja torjumiseksi etenkin kotimaisissa alihankintaketjuissa. Asiantuntija vastaa HEUNIn yritysyhteistyöstä ja siihen liittyvän toiminnan kehittämisestä, kuten asiantuntijuuden ja HEUNIn yritysvastuuoppaiden tuotteistamisesta. Tehtäviin kuuluu kansallisten ja/tai kansainvälisten hankkeiden kehittäminen yritysten ja julkisten hankintayksiköiden tukemiseksi työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi.

Asiantuntija osallistuu myös käynnissä olevien hankkeiden toteuttamiseen, ml. tiedon keräämiseen ja analysointiin ja käytännön työkalujen kehittämiseen yrityksille ja julkisille hankintayksiköille. Asiantuntijan työhön kuuluu myös kouluttaminen vastuullisuudesta ja työperäisen hyväksikäytön torjunnasta. Tehtävään kuuluu sidosryhmä- ja vaikuttamistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.