Skip to Content

Uudet vastuullisuussuositukset tukevat työnantajia sote-alan kansainvälisissä rekrytoinneissa

15.2.2023 | News item

Kun kansainväliset rekrytoinnit yleistyvät sosiaali- ja terveysalalla, on tärkeää varmistaa, että työnantajilla on riittävästi osaamista hoitaa rekrytoinnit vastuullisesti. Rekrytoinnin tueksi laaditut vastuullisuussuositukset edistävät eettisyysnäkökulmien huomioimista sekä torjuvat työvoiman hyväksikäytön riskejä.

Sosiaali- ja terveysala kärsii Suomessa merkittävästä osaajapulasta. Yksi keino vastata haasteeseen on rekrytoida alan ammattilaisia ulkomailta. Ulkomaisen työvoiman osuus sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmissä on nyt usein vain muutamia prosentteja, mutta arviona on, että alan työvoiman lisäystarpeesta noin 10 prosenttia voitaisiin kattaa kansainvälisillä rekrytoinneilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä merkitsee sitä, että alan työnantajien ja työyhteisöjen tulee lyhyessä ajassa kehittää rekrytointi- ja kansainvälistymisosaamistaan.

Suositukset on laadittu osana sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyys ja saatavuus -ohjelman työtä. Tavoitteena on edistää vastuullisuusnäkökulmien huomioimista kansainvälisissä rekrytoinneissa sekä torjua työvoiman hyväksikäytön riskejä. Suositukset on tarkoitettu laajasti alan toimijoille, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjille sekä julkisille ja yksityisille palveluntuottajille.

"Hyväksikäytön torjunta on edellytys sille, että voimme edistää kestävää ja eettistä työperäistä maahanmuuttoa. Työnantajien on tärkeää tunnistaa kansainväliseen rekrytointiin liittyviä hyväksikäyttöriskejä ja huolehtia vastuullisesta toiminnasta koko rekrytointiprosessissa aina lähtömaasta alkaen", painottaa työministeri Tuula Haatainen.

Vastuullisuussuositukset eettisen rekrytoinnin tukena

Vastuullisuussuosituksiin on koottu tietoa muun muassa huomioon otettavasta lainsäädännöstä, rekrytointikumppanien valinnasta, työnvälitysmaksuista sekä työntekijöiden oikeuksien suojaamisesta. Suositukset ohjeistavat myös siinä, miten työnantaja voi tukea työntekijää Suomeen asettautumisessa ja kotoutumisessa.

”Rekrytoitaessa ulkomailta sote-alalle on tärkeää varmistaa, että Suomeen muuttavat työntekijät pystyvät pätevöitymään ja työllistymään osaamistaan ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Työntekijöitä kannattaa myös tukea kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan esimerkiksi edistämällä tosiasiallisia mahdollisuuksia kieliopintoihin”, sanoo peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Suositukset on laatinut Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI yhteistyössä TEM:n, STM:n sekä laajan alan asiantuntijoista ja työmarkkinajärjestöistä koostuvan sidosryhmän kanssa.

Lisätietoja:
Työministerin erityisavustaja Emily Strohm, TEM, p. 0295 047160
Johtava asiantuntija Katri Niskanen, TEM, p. 0295 047 373
Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, STM, p. 0295 163 692

 
Labour exploitation News from partners Policy recommendation