Suomalaiset toimijat

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) perustettiin Suomen valtion ja Yhdistyneiden kansakuntien välisellä sopimuksella vuonna 1981. HEUNI toimii itsenäisenä yksikkönä Oikeusministeriön yhteydessä.

HEUNI:n kiinteä yhteys Suomen oikeusministeriöön edesauttaa sitä, että suomalaisilla viranomaisilla ja päättäjillä on HEUNI:n kautta käytettävissään asiantuntemusta ja ensikäden tietoa eurooppalaisista kriminaalipoliittisista ilmiöistä. HEUNI:n osallistuminen YK:n ja EU:n kriminaalipoliittiseen keskusteluun ja ohjelmien muotoiluun vaikuttaa siihen, että kansainvälisissä instrumenteissa ja toimenpideasiakirjoissa heijastuu tutkittuun tietoon perustuva rationaalinen kriminaalipolitiikka. Lisäksi HEUNI:n osallistuminen lisää välillisesti Suomen näkyvyyttä ja painoarvoa näillä areenoilla. HEUNI:n kehittämät toimintamallit ja työkalut ovat myös käytettävissä Suomessa ja toisaalta niiden avulla ehkäistään ilmiöitä, joilla on suoria heijastusvaikutuksia Suomeen.

HEUNI tekee laaja-alaisesti yhteistyötä Suomessa viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Erityisesti ihmiskauppatoimijoiden kanssa HEUNI on aktiivisessa vuorovaikutuksessa tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, osallistumalla seminaareihin, esitelmöimällä ja kouluttamalla ihmiskaupasta ja olemalla ihmiskaupan vastaisen yhteistyöverkoston sekä järjestöverkoston jäsen.

HEUNI:lla on merkittävä rooli myös naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyössä ja korruption torjunnassa Suomessa ja HEUNI on edustettuna erilaisissa kansallisissa asiantuntijaverkostoissa.

Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, tutkimus- tai kehittämisyhteistyötä, ole yhteydessä HEUNI:n asiantuntijoihin.