Skip to Content

HEUNI koulutti Espoon kaupungin henkilöstöä työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan tunnistamisesta

16.11.2022 | News item

Kesäkuussa ja lokakuussa järjestetyt koulutukset käsittelivät työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan riskejä, ennaltaehkäisyä sekä tunnistamista. Koulutuksen kohderyhmiä olivat sekä siivouspalveluhankintojen tarkastuskäyntejä tekevä henkilöstö että kunnossapidon ja rakennuttamisen henkilöstöä. Sekä siivousala että rakennusala ovat työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan tunnettuja riskialoja, ja koulutuksissa käsiteltiinkin spesifisti kyseisten alojen ominaispiirteitä ja haasteita.

Ensimmäisessä koulutuksessa keskityttiin siivouspalveluhankintojen tarkastuskäynteihin ja kuinka niissä pystyttäisiin paremmin tunnistamaan ja reagoimaan epäilyksiin työntekijöiden mahdollisesti kohtaamista väärinkäytöksistä. Säännölliset tarkastuskäynnit ovat erinomainen käytäntö pitää esillä Espoon kaupungin tahtotilaa harmaan talouden torjunnaksi ja yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi kaikille. Toisessa koulutuksessa kohderyhmänä oli Espoon kunnossapidon ja rakennuttamisen henkilöstö, jotka tekevät hankintoja, tilauksia sekä valvontakäyntejä. Koulutuksessa käytiin läpi rakennusalan työperäisen hyväksikäytön riskejä sekä tilaajien ja rakennuttajien hyviä käytäntöjä, joilla näitä riskejä voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää.
”Koimme koulutuksen erityisen hyödylliseksi, saimme työkaluja hyväksikäytön tunnistamiseksi ja tukiaineistoa oman toimintamme kehittämiseksi. Tavoitteenamme on olla askeleen edellä näissä asioissa ja ennaltaehkäistä väärinkäytöksien mahdollisuuksia esimerkiksi tarkastusten sisällöllisellä kehittämisellä.” Espoon Tilapalvelujen palvelutuotantopäällikkö Taneli Kalliokoski kuvailee.

Aktiivinen ja avoin vuoropuhelu luovat pohjan seuraaville askelille

Tilaisuuksissa keskusteltiin laajasti koetuista haasteista sekä pohdittiin kehitysehdotuksia. Osallistujat olivat ennen koulutusta saaneet mahdollisuuden kertoa anonyymisti toiveistaan koulutukselle sekä kokemistaan haasteista ja huolista työssään. ”On hienoa huomata, miten pystymme itsekin oppimaan ammattilaisten kokemista haasteista valvontakäyntien toteuttamisessa ja työntekijöiden kohtaamisessa”, HEUNI:n toisena kouluttajana ollut erikoissuunnittelija Anniina Jokinen kertoo. ”Valitettavasti työperäistä hyväksikäyttöä esiintyy monilla aloilla, siivous- ja rakennusalojen lisäksi muun muassa maataloudessa ja ravintola-alalla. Hyväksikäytön ja vakavimmillaan ihmiskaupan tehokas torjuminen vaatii niin yritysten, työmarkkinajärjestöjen kuten myös julkisten hankkijoiden proaktiivista toimintaa”, Jokinen jatkaa.

Espoon kaupungilla on tavoitteena torjua harmaata taloutta ja parantaa työntekijöiden reilua kohtelua. ”Espoo-tarinassa oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus on nostettu asukas- ja asiakaslähtöisyyden rinnalla tärkeimmiksi arvoiksi. Tulemme jatkossakin huolehtimaan siitä, että hyväksikäytön ja ihmiskaupan tehokas torjuminen kaikissa liikelaitoksen toiminnoissa on yksi tavoitteemme”, Tilapalvelujen toimitusjohtaja Maija Lehtinen toteaa. Espoon kaupunki oli yksi hankintaorganisaatioista, joiden edustajia oli mukana kansallisen Hankinta-Suomi strategian osana toteutetussa Julkiset hankinnat ja työperäinen hyväksikäyttö -oppaassa. Oppaassa kerrotaan kattavasti työperäisestä hyväksikäytöstä ilmiönä, sen riskeistä sekä kuinka julkiset hankintaorganisaatiot voivat torjua sitä osana hankintojaan.


Lisätietoja: Saara Haapasaari, Vastuullisuusasiantuntija HEUNI, 050 4767855, [email protected] 

HEUNI järjestää räätälöityjä koulutuksia niin julkisille hankkijoille kuin yrityksille työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisystä ja tunnistamisesta. HEUNI on myös julkaissut oppaita ja työkaluja yrityksille sekä julkisille hankkijoille, jotka ovat kaikki vapaasti ladattavissa verkkosivuiltamme.

Lue lisää sivuiltamme (englanniksi): https://heuni.fi/our-services

Linkit materiaaleihin:
Julkiset hankinnat ja työperäinen hyväksikäyttö -opas
Navigoi kohti vastuullista toimitusketjua. Työkalupakki yrityksille työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi
Opas yrityksille ja työnantajille riskienhallintaan erityisesti alihankintaketjuissa - Työvoiman hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisy Suomessa

Julia Korkman, HEUNI

 
Economic crime Human trafficking Labour exploitation News from partners