Skip to Content

Työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat. Opas riskien huomioimiseen Suomessa

Published in 2021
Authors
Anni Lietonen, Natalia Ollus

Helsinki 2021. ISBN 978-952-7249-51-2 (PDF), ISBN 978-952-7249-52-9 (nid.), ISSN 1799-5590, ISSN-L 1237-4741

Uusi opas auttaa huomioimaan työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvät riskit kansallisissa julkisissa hankinnoissa:  

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on toteuttanut Työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat -oppaan valtiovarainministeriön toimeksiannosta hankintayksiköiden tueksi. Hankintayksiköitä ovat esimerkiksi valtio ja kunnat, ja ne noudattavat hankinnoissaan hankintalakia. Opas on laadittu osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa ja kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa.   

Oppaassa kerrotaan hyväksikäyttö- ja ihmiskauppailmiöistä sekä annetaan ohjeita, miten toimia, jos epäilee työperäistä hyväksikäyttöä tapahtuvan kotimaisissa hankinnoissa. Lisäksi oppaassa ehdotetaan hyväksikäyttöä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä hankinnan eri vaiheissa. Suomalaisilla hankintayksiköillä on mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä, sillä vastaavaa ohjeistusta ei ole ollut aikaisemmin olemassa Euroopassa tapahtuvan työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi. 

Työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjuminen hankinnoissa on tärkeää Suomessa erityisesti riskialoilla, kuten siivous-, rakennus-, ja ravintola-aloilla. Näin hankintayksiköt voivat ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä ja rikoksia sekä edistää ihmisoikeuksien ja työelämän perusperiaatteiden kunnioittamista.

Hankinta-Suomen verkkosivut  

Lisätietoja: [email protected] ja [email protected]

 
Economic crime Labour exploitation

Related news