Skip to Content

Report series №103b: Hyväksikäytön kirjo. Ihmiskaupan kehitys ja toimintatavat Suomessa, Latviassa, Virossa, Puolassa ja Ukrainassa

Published in 2023
Authors
Anna-Greta Pekkarinen, Anniina Jokinen

ISBN: 978-952-7249-77-2 (PDF)
ISBN: 978-952-7249-78-9 (paperback)
ISSN: 2814-9106 (online)
ISSN: 2814-9092 (print)

Tämän raportin tavoitteena on tarjota ajantasaista tietoa ihmiskaupan uusimmista suuntauksista Suomessa, Virossa, Latviassa, Puolassa ja Ukrainassa sekä tuoda esiin ihmiskauppiaiden käyttämiä toimintatapoja erityisesti työperäisessä ja seksuaalisessa hyväksikäytössä. Raportissa pyritään tuomaan esiin mielenkiintoisia tapausesimerkkejä eri maista, jotka antavat käsityksen ihmiskaupan muodoista ja käytetyistä menetelmistä.

ELECT THB -hankkeen (Enhanced Law Enforcement Cooperation and Training on Trafficking in Human Beings) tavoitteena on tehostaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja työvoiman hyväksikäyttöön tähtäävän ihmiskaupan tunnistamista ja tutkintaa sekä parantaa lainvalvontaviranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä ihmiskaupan torjumiseksi Virossa, Latviassa ja Suomessa.

Tämän julkaisun on rahoittanut Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskeva rahoitusväline. Julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja on yksin heidän vastuullaan. Euroopan komissio ei vastaa millään tavoin sen sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

 
Human trafficking Labour exploitation