Skip to Content

Likainen vyyhti. Työperäisen hyväksikäytön liiketoimintamalli

Published in 2019
Authors
Anniina Jokinen, Natalia Ollus

Helsinki, 2019. ISBN 978-952-7249-09-3 ISSN 1799-5590 ISSN-L 1237-4741 (37 sivua)

 

Tässä julkaisussa kuvataan ihmiskaupan sekä työperäisen hyväksikäytön liiketoimintamallia. Siinä avataan, miten laillinen liiketoiminta voi kätkeä sisäänsä hyväksikäyttöä ja mitä kytköksiä työvoiman hyväksikäytöllä, ihmiskaupalla sekä talousrikoksilla on.

Mallissa kuvataan yleistajuisesti ja konkreettisten tapausesimerkkien avulla, miten hyväksikäyttö toteutetaan ja mitä keinoja ja rakenteita sen piilottamiseksi käytetään. Samalla avataan liittymäkohtia työperäisen hyväksikäytön, ihmiskaupan sekä talousrikosten ja niistä syntyneiden laittomien rahavirtojen välillä. Ilmiöön liittyvät myös esimerkiksi laajamittaiset veropetokset, kirjanpitorikokset, korruptio ja kilpailun vääristäminen.

Tämä julkaisu perustuu EU-rahoitteisen FLOW-projektin puitteissa tehtyyn kartoitukseen Bulgariassa, Latviassa, Suomessa sekä Virossa. Keväällä 2019 tehdyssä tiedonkeruussa käytiin läpi tuoreita tapauksia, keskeistä kirjallisuutta, media-artikkeleita ja haastateltiin mm. esitutkintaviranomaisia, työsuojelutarkastajia, syyttäjiä, veroviranomaisia, vilpillisiä yrittäjiä sekä ammattiliittojen ja järjestöjen edustajia. Kartoituksen aikana kiinnitettiin erityistä huomiota työperäisen hyväksikäytön uhrien haavoittuvuustekijöihin alihankintaketjun eri osissa, kuten siirtolaisstatukseen sekä sukupuoleen.

Economic crime Human trafficking Labour exploitation