Skip to Content

Hyväksikäytöstä reiluun työelämään. Selvitys ulkomaalaistaustaisten ihmiskaupan uhrien työllisyyspalveluiden järjestämisestä Suomessa

Published in 2021
Authors
Anniina Jokinen, Anna-Greta Pekkarinen, Veikko Mäkelä, Saija Korkeakangas, Natalia Ollus, Roosa Näsi

Helsinki 2021. ISBN: 978-952-7249-50-5 (PDF), ISSN, 1799-5590, ISSN-L, 1237-4741

Suomalainen työllisyyspalvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan riittävän joustavasti ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrien erilaisiin tarpeisiin. Tämä selviää Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ja HEUNIn tekemästä selvityksestä, joka koskee ulkomaalaistaustaisten ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrien työllisyyspalvelujen järjestämistä Suomessa.

Selvityksen tulokset osoittavat, että ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrien kohdalla työllisyys- ja kotoutumispalveluihin tarvitaan lisää joustoa. Hyväksikäyttöä kohdanneiden henkilöiden tulisi päästä entistä helpommin sekä kotouttavien että kuntouttavien palveluiden piiriin. Näitä palveluita tulisi myös voida yhdistää nykyistä helpommin. Ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrien yksilöllisten palveluiden toteutumisen varmistamiseksi selvityksessä suositellaan lisäksi tiedon lisäämistä työllisyystoimijoille ihmiskaupan, trauman ja hyväksikäytön seurauksista ja vaikutuksista uhrien toiminta- ja työkykyyn.

Selvitys on osa Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toteuttamaa ”Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen” (IKUT) -hanketta. Hanke saa rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta.

 
Human trafficking Labour exploitation New publication Victim assistance