Skip to Content

Selvitys ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnan menettelyistä eri maissa

Published in 2021
Authors
Anna-Greta Pekkarinen, Anniina Jokinen, Annareetta Rantala, Natalia Ollus, Roosa Näsi

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on viime vuosina herättänyt keskustelua niin asiantuntijoiden keskuudessa kuin mediassa. Ilmiö ei kuitenkaan ole uusi. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kohtelun ongelmia tuli Suomessa ilmi jo 2000-luvun alussa. Vaikka asiasta on vuosien varrella puhuttu, ovat konkreettiset puuttumisen keinot olleet viime vuosiin asti suhteellisen vähäisiä. Työ- ja elinkeinoministeriön Euroopan kriminalipolitiikan instituutilla (HEUNI) teettämässä selvityksessä tarkastellaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnan menettelyjä eri maissa sekä sitä, olisivatko jotkin keinot käytettävissä myös Suomessa.

Selvityksessä avataan erityisesti Norjassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa kehitettyjä viranomaisyhteistyömalleja. Selvityksessä käydään läpi myös lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään työvoiman hyväksikäyttöä Hollannissa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa. Selvityksessä esitellään myös Viron työriitakomiteaa ja Ruotsin henkilön hyväksikäyttö (människoexploatering) -lainsäädäntöä.

Selvitys osoittaa, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttuminen vaatii hyvää rakenteellista yhteistyötä työsuojelulta, poliisilta, verottajalta ja muilta keskeisiltä toimijoilta. Yhteiset toimintatavat ja toimintakulttuuri muodostuvat alueellisella tasolla, kun keskeiset viranomaiset kohtaavat säännöllisesti ja tietoa jaetaan myös matalalla kynnyksellä.

 
Labour exploitation New publication Victim assistance