Skip to Content

Uusi opas auttaa huomioimaan työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvät riskit kotimaisissa julkisissa hankinnoissa

2.12.2021 | News item

Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto ja HEUNI tiedottavat 2.12.2021

Kolme kirjaa

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on toteuttanut Työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat -oppaan valtiovarainministeriön toimeksiannosta hankintayksiköiden tueksi. Hankintayksiköitä ovat esimerkiksi valtio ja kunnat, ja ne noudattavat hankinnoissaan hankintalakia. Opas on laadittu osana Hankinta-Suomi-ohjelmaa ja kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa.  

”Työntekijöiden oikeudet turvaamalla lisäämme työntekijöiden hyvinvointia ja parannamme vastuullisten yritysten sekä järjestöjen asemaa. On välttämätöntä, että työntekijöiden oikeuksien loukkauksia estetään myös julkisissa hankinnoissa. Se vaatii osaamista hankintayksiköiltä, mihin tämä opas antaa tärkeää tukea”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Oppaassa kerrotaan hyväksikäyttö- ja ihmiskauppailmiöistä sekä annetaan ohjeita, miten toimia, jos epäilee työperäistä hyväksikäyttöä tapahtuvan kotimaisissa hankinnoissa. Lisäksi oppaassa ehdotetaan hyväksikäyttöä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä hankinnan eri vaiheissa. Suomalaisilla hankintayksiköillä on mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä, sillä vastaavaa ohjeistusta ei ole ollut aikaisemmin olemassa Euroopassa tapahtuvan työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi.

Työperäistä hyväksikäyttöä esiintyy myös Suomessa

Työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjuminen hankinnoissa on tärkeää Suomessa erityisesti riskialoilla, kuten siivous-, rakennus-, ja ravintola-aloilla. Näin hankintayksiköt voivat ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä ja rikoksia sekä edistää ihmisoikeuksien ja työelämän perusperiaatteiden kunnioittamista. Lisäksi tämä parantaa yritysten välistä reilua kilpailua, tasa-arvoa, tasapuolista kohtelua sekä varmistaa lainmukaiset työolosuhteet kaikille. 

”On tärkeää, että käytännössä hankintoja tekeville tarjotaan konkreettisia apukeinoja hankintaprosesseihin. Tässä tarvitaan myös eri viranomaisten tiiviimpää yhteistyötä, jotta hankintayksiköt eivät jää yksin näitä pohtimaan”, painottaa Vantaan kaupungin hankintajohtaja Tiina Ekholm

Suomessa on tunnistettu työperäisen hyväksikäytön tapauksista esimerkiksi alipalkkausta, työn teettämistä huonoissa oloissa, kiskontaa ja ihmiskauppaa. Tapauksia on vaikea tunnistaa, eivätkä hyväksikäytön uhrit aina tiedä olevansa hyväksikäytön kohteena tai halua tuoda ongelmia esiin. Ihmisoikeusloukkauksia on esiintynyt etenkin alihankintaketjuissa, joita on vaikea valvoa. 

”On tärkeää tiedostaa, että ongelmat eivät koske vain globaaleja hankintoja. Hankintayksiköissä torjutaan hyväksikäyttöä muun muassa selkiyttämällä rooleja, tarkentamalla velvollisuuksia ja kehittämällä valvontaa. Toivon oppaan rohkaisevan hankintayksiköitä perehtymään omiin alihankintaketjuihin ja auttavan näkemään pintaa syvemmälle”, sanoo HEUNIn tutkija Anni Lietonen.

Lisää tietoa sosiaalisesti kestävistä hankinnoista ensi vuoden webinaareissa

Opas on julkaistu verkossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja se on ladattavissa ilmaiseksi HEUNIn ja Hankinta-Suomen verkkosivuilta. Printtiversioita voi myös pyytää HEUNIsta. 

Valtiovarainministeriö, HEUNI ja Hansel järjestävät webinaareja sosiaalisesti kestävistä hankinnoista vuonna 2022. Webinaarit perustuvat Työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat -oppaaseen sekä loppuvuonna valmistuviin yhteisiin vastuullisuuden vähimmäistavoitteisiin. Webinaarit järjestetään 18. tammikuuta ja 10. helmikuuta. 

Lisätietoja:

  • Kuntaministerin erityisavustaja Lauri Finér, puh. 0295 530 283, lauri.finer(at)gov.fi 
  • Tutkija Anni Lietonen, HEUNI, puh. 050 411 67, anni.lietonen(at)om.fi
  • Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi
  • Johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Ruotsinkielinen tiedote/Pressmeddelande på svenska

Hankinta-Suomen verkkosivut  

Economic crime Human trafficking Labour exploitation