Skip to Content

Policy brief 2/2023. Ihmiskauppa: Pakottava kontrolli ja rikostutkintaan liittyvä kuulustelu

Published in 2023
Authors
Julia Korkman

 

Tämän julkaisun on rahoittanut Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskeva rahoitusväline sopimusnumerolla 101021497.
Julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja on yksin heidän vastuullaan.
Euroopan komissio ei vastaa millään tavoin sen sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

ELECT THB -hankkeen tavoitteena on parantaa työperäisen ja seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamista ja tutkintaa sekä lisätä lainvalvontaviranomaisten ja ihmiskauppaan liittyvien avaintoimijoiden yhteistyötä hyväksikäytön torjumiseksi.

 
Human trafficking Labour exploitation

Related news