Skip to Content

Katsaus työperäisen ihmiskaupan vastaisen toiminnan kehitykseen Suomessa

Published in 2022
Authors
Anniina Jokinen, Natalia Ollus, Anna-Greta Pekkarinen

Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 24
ISBN 978-951-815-409-2, ISSN 2341-6394

HEUNI Report Series No. 99a (PDF), ISBN: 978-952-7249-59-8, ISSN: 1799-5590, ISSN-L: 1237-4741

Tässä katsauksessa käydään läpi työperäiseen ihmiskauppaan ja ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön liittyvää kehitystä, sääntelyä ja torjuntaa laajan kirjallisen aineiston pohjalta. Tarkastelussa nostetaan esiin havaintoja keskeisistä toimijoista ja merkittävimmistä muutoksista. Lisäksi katsauksessa analysoidaan lyhyesti Suomen lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä ja tehdään vertailua muihin maihin. Lopuksi tehdään arviointia työperäiseen ihmiskauppaan liittyvän rikosvastuun ja uhrien oikeuksien toteutumisesta sekä siitä, mitkä tekijät ovat johtaneet Suomen nykytilanteeseen, ja mitä haasteita Suomessa edelleen esiintyy.

 
Human trafficking Labour exploitation

Related news