Skip to Content

Vakavaan alipalkkaukseen perustuva työntekijöiden hyväksikäyttö ja siihen reagointi: Rikosoikeudellinen selvitys

Published in 2023
Authors
Lauri Luoto, Tiina Turunen, Jalo Vatjus-Anttila, Jasmin Hannonen, Tatu Hyttinen, Natalia Ollus

Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 20023:19

Tutkimushankkeessa selvitetään vakavaan alipalkkaukseen perustuvaan työntekijöiden hyväksikäyttöön liittyviä rikosoikeudellisia kysymyksiä. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti sitä, kuinka vakavaan alipalkkaukseen on mahdollista reagoida voimassa olevin rikoslain säännöksin ja pitäisikö rikoslakia kehittää, jotta alipalkkaukseen pystyttäisiin puuttumaan nykyistä tehokkaammin. Hankkeessa analysoidaan myös kattavasti alipalkkaukseen liittyvää alioikeuskäytäntöä sekä lisäksi haastatteluin pyritään identifioimaan niitä rikos- ja rikosprosessioikeudellisia ongelmia, joita alipalkkaukseen perustuvaan työntekijöiden hyväksikäyttöön liittyy.

 
Economic crime Human trafficking Labour exploitation

Related news